WyWallet upphörde den 25 maj 2018

Kunder som har WyWallet Faktura ska oaktat att Avtalet har upphört betala återstående kredit enligt gällande avtalsvillkor och betalplan.

Kunder som har innestående medel på WyWallet Konto kan ta ut dessa genom att fylla i blanketten nedan, och skicka denna med en bilagd kopia på giltig ID-handling brevledes till oss på följande adress:

WyWallet Backoffice
Box 1010
621 21 Visby

Uttagsblankett för innestående medel

 

WyWallet expired on May 25, 2018
For Customers who have WyWallet Faktura, the relevant terms and conditions and payment schedule according to the Agreement shall apply until the debt is fully paid regardless of the expiry of the Agreement.

Customers who have funds at WyWallet Konto can withdraw these by filling out the form below and sending it with a copy of a valid ID attached to the following postal address:

WyWallet Backoffice
Box 1010
621 21 Visby

Form for withdrawal of funds