PayEx Lärosäteskonto upphörde den 31 december 2018

PayEx Lärosäteskonto benämndes PayEx Konto fram till 2018-09-11. De senaste tjänstevillkoren finns att läsa här. Pengar innestående på konto omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti. Läs mer om insättningsgarantin här. För att PayEx skall kunna utbetala pengar från ert Lärosäteskonto ber vi er vänligen att fylla i nedan blankett, samt bifoga en kopia på en giltig ID handling. Skicka sedan blanketten tillsammans med en kopia på giltig ID handling brevledes åter till oss på följande adress:

PayEx Sverige AB
Omni Channel
S:t Hansplan 1
621 88 Visby

Uttagsblankett för innestående medel, till svenskt bankkonto

PayEx Lärosäteskonto expired on December 31, 2018

PayEx Lärosäteskonto was called PayEx Account until 11/9/2018. The latest General Terms and Conditions can be found here. Deposited funds are guaranteed by the Swedish National Debt Office Deposit insurance (Insättningsgaranti). Read more about Insättningsgarantin here. In order for PayEx to pay out funds from your Lärosäteskonto we kindly ask you to fill out the form below and send it with a copy of a valid ID attached to the following postal address:

PayEx Sverige AB
Omni Channel
S:t Hansplan 1
621 88 Visby

Form for withdrawal of funds, to Swedish bank account

Form for withdrawal of funds, to a foreign bank account